FRANKFURT (ODER) - SŁUBICE
2 0 2 0

Die Highlights des Unithea Festivals 2019


"Tech is a beeing" - Cloud Theatre / "Technologia jest Istotą" - Cloud Thearte

Donnerstag, 27.06.2019 // Kleist Forum: Vorderbühne 19:30 Uhr 

Czwartek, 27.06.2019 o. godz. 19:30 // Kleist Forum: główna scena

Was ist Technologie? Wohin entwickelt sie sich? Die multimediale Performance “Tech is Being” unter der künstlicher Leitung von Teo Dumski entwirft Zukunftsfantasien vom Verhältnis Mensch-Maschine.

Czym jest technologia? W którym kierunku się rozwija? Multimedialny performance "Technologia jest Istotą" pod kierownictwem artystycznym Teo Dumskiego przedstawia fantazję przyszłości dotyczącą relacji między człowiekiem a maszyną.

Aufwendige Digitaltechnik und innovative Spezialeffekte erwecken menschliche Ängste wie die Bedrohung durch künstliche Intelligenz zum Leben.

Wymagająca technologia cyfrowa i innowacyjne efekty specjalne obudzą ludzki strach przed sztuczną inteligencją.


Brachland Ensemble - "Revolution - alles wird gut"

 

Freitag, 28.06.2019 // Kleist Forum: Hinterbühne 20:30 Uhr 

Piątek, 28.06.2019 o. godz. 20:30 // Kleist Forum: Hinterbühne

 

Was bewegt Menschen dazu sich für eine bessere Welt einzusetzen? Wie sehen systemverändernde Maßnahmen aus? Das Brachland-Ensemble bringt die Ergebnisse ihrer internationalen Recherchereisen per Live-Videokonferenz auf die Bühne! „Revolution- alles wird gut“- verwandelt Utopie in Realität. Wer gibt in unserer Gesellschaft den Impuls, die Dinge zum Guten zu wenden?

Das Projekt wird unterstützt mit dem „Letter of Support“ der Deutschen UNESCO Kommission.

Co motywuje ludzi do tworzenia lepszego świata? Jakie są środki zmieniające system? Grupa Brachland-Ensemble pokazuje na scenie wyniki swojej międzynarodowej podróży badawczej za pomocą wideokonferencji prowadzonej na żywo. Sztuka "Revolution - alles wird gut" przemienia realność w Utopię. Kto daje naszemu społeczeństwu impuls, by zmieniać rzeczy na lepsze?

Projekt wspierany jest listem poparcia niemieckiej komisji UNESCO.


Extraleben - "0 Protokolle"

Samstag, 29.06.2019 // Kleist Forum: Studiobühne 20:00 Uhr 

Sobota, 29.06.2019 o. godz. 20:00 // Kleist Forum: Studiobühne

Es wird dystopisch!

In dieser Theater– und Tanzperformance ist die Katastrophe bereits eingetroffen und die Zuschauer betreten eine Übergangswelt, in der noch nicht alles verloren scheint. Alle wollen aus der aussichtslosen Lage ausbrechen, doch niemand weiß wie lange sie noch durchhalten können . . .

Będzie dystopijnie! 

W tym taneczno-teatralnym spektaklu katastrofa właśnie sie wydarzyła a widzowie przechodzą do świata pomiędzy, w którym jeszcze nie wszystko jest stracone. Wszyscy chcą wyrwać się z tej beznadziejnej sytuacji, jednak nikt nie wie jak długo uda im się wytrzymać . . .

E-Mail
Instagram