5 VOR 12?! - WIE TICKT DEINE ZUKUNFT?

 ZA 5 12?! - JAK TYKA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ?

Unithea-Festival #22 || Festiwal Unithea #22

DE:

Die diesjährige Festival-Edition widmet sich zahlreichen Fragen von Zukunftsvorstellungen. Welchem Zukunftsszenario ist die europäische Union ausgesetzt? Was passiert, wenn die künstliche Intelligenz die Menschen übertrifft? Was hat es mit dem Klimawandel auf sich? Und war früher wirklich alles besser? Müssen fragen nach der Zukunft global betrachtet werden?

Die Zukunft betrifft uns alle. Wir wollen ein Zeichen setzen, dass wir mit unseren Zukunftsängsten, aber auch Visionen nicht alleine sind und mögliche Antworten auf diese Fragen gemeinsam mit allen Interessierten auf dem diesjährigen Festival suchen und mögliche Zukunftsszenarien vorstellen.

Die Gelegenheit hierfür werden alle während des Unithea-Festival vom 27.06. -30.06.2019 in Frankfurt (Oder) und Słubice finden.

PL:

Tegoroczna edycja festiwalu odnosi się do tematu przyszłości oraz różnych wyobrażeń o niej. Jaki scenariusz przewidziany jest dla Unii Europejskiej? Co stanie się, gdy sztuczna inteligencja zatriumfuje nad ludzkością? Co niosą za sobą zmiany klimatyczne? Czy wcześniej naprawdę wszystko było lepsze? Czy pytania o przyszłość są kwestią światową?

Przyszłość dotyczy nas wszystkich. Chcemy pokazać, że nie jesteśmy sami z naszym strachem przed przyszłością i jej wizjami, a także wraz ze wszystkimi zainteresowanymi tegorocznym festiwalem wspólnie  znaleźć możliwe odpowiedzi na zadane pytania oraz znaleźć swój własny scenariusz przyszłości. 

Sposobność do tego znajdzie się juz 27.06 - 30.06.2019 we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach podczas nadchodzącego festiwalu UNITHEA!